Chefsutveckling, coaching, handledning, psykoterapi och utbildning

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB går nu in på det nittonde verksamhetsåret. Vi ge dig verktygen för att du och din verksamhet ska utvecklas. Vi erbjuder coaching, handledning, psykoterapi och utbildning. För dig som vill utvecklas i ditt ledarskap erbjuder vi chefsutveckling, chefscoaching och ledarskapsutbildning.

Vi har verksamhet i Västerås och Stockholm samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Psykoterapimottagning finns Västerås, Örebro, Enköping och Stockholm. Därutöver har vi vårdavtal med landstingen Region Uppsala, Region Örebro län och Landstinget Dalarna.

Nyheter är att vi nu också kan erbjuda rehabiliteringsstöd. Vi är också anslutna till Min Friskvård.

Hélène Stolt är konsult i företaget sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosoicala arbetsmiljöfrågor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår verksamhet.

Besök gärna Chefsbloggen - Bloggen om ledarskap och mycket annat.


Nyheter!


2020-03-25 Med anledning av coronaviruset, covid-19

Läs mer

2019-05-18 Nytt bolag har bildats

Läs mer

2019-02-08 EMDR Utbildning

Läs mer

Mer nyheter