Chefsutveckling

Vi har verktygen för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan såväl du som din verksamhet utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunika-tion och förbättrade relationer på din arbetsplats. Du blir framgångsrikare som ledare.

Vi har drygt 25 års erfarenhet av chefsutveck-ling och erbjuder bland annat chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning. Vi finns i Västerås, Enköping och Örebro samt över hela Sverige genom uppdragsverksamhet.

Samtalen är konfidentiella. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Chefscoaching

Det är ofta stimulerande att vara chef eller ledare, men kan också i perioder vara krävande. Vi erbjuder kvalificerad chefscoaching till chefer och anställda i ledande befattning.

Under chefscoachingen kan vi till exempel arbeta med hur olika personligheter i personalgruppen kommunicerar och samarbetar. Vidare hur konflikter kan hanteras och hur olika problem i personalgruppen kan lösas. Som chef kan du få stöd för att uppnå bättre balans mellan chefsrollen och privatlivet. Du blir mer effektiv på att ge och ta emot negativ kritik. Genom coachingen får du möjligheter att reflektera kring din egen yrkesroll och vilka roller dina medarbetare har.

Chefscoaching hjälper dig att utveckla din roll som chef och ledare. Det lockar fram det bästa hos dig för att du snabbare ska nå dina mål och få balans och framgång i både arbetslivet och privatlivet.

Sammanfattningsvis ger chefscoaching dig verktygen för att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Karriärutveckling

Karriärutveckling är en form av coaching som ger ett aktivt stöd för att hitta rätt personliga karriär och balans i tillvaron. Genom coachingen får du tillfälle till reflektion, ökad självkännedom samt motivation. Genom att formulera tydliga mål och en konkret handlingsplan synliggörs din kompetens och profil.

Genom individuella personliga samtal hittar du nya utvecklingsvägar. Det handlar om att hitta ett nytt spår som inte nödvändigtvis behöver medföra att du klättar uppåt i företaget. Behöver man vägledning står man ofta inför ett val eller en förändringssituation. Tyngdpunkten under coachingen läggs på de framsteg som du redan har gjort och vilka resurser du har.

Att karriärutveckla sin framtid innebär inte att man stakar ut sin framtid i detalj, men att du är lyhörd mot din omgivning och uppmärksam på att ta de tillfällen som dyker upp.

Tänk också på att det inte behöver vara åldern som är det avgörande för ditt beslut. Din egen vilja och inre drivkraft att utvecklas vidare är lika viktiga egenskaper.

Utveckla ditt ledarskap

Genom att delta i vår tredagarsutbildning får du konkreta verktyg för att utveckla ditt ledarskap, som du direkt kan omsätta i praktiken, för att nå de avgörande resultaten.

Utbildningen delas upp i tre block; ledarskapets psykologi, utveckla ditt ledarskap och utveckla din karriär. I utbildningen ingår också individuell coaching.

Utbildningen anordnas som öppen utbildning flera gånger varje år i Västerås men kan också anordnas företagsinternt i hela landet.

Läs mer om Ledarskapsutbildning


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om chefsutveckling.


Villkor för våra tjänster