Coaching

Vi erbjuder kvalificerad coaching till företag, myndigheter och organisationer. Även privatpersoner kan boka in sig för coaching. Vi har lång erfarenhet av coaching mot chefer och anställda i ledande befattning men även gentemot tjänstemän.

Vi har drygt 25 års erfarenhet av coaching. Vi finns i Västerås, Enköping och Örebro samt över hela Sverige genom uppdragsverksamhet.

Samtal under coaching är konfidentiella. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Coaching som verktyg

Vi erbjuder coaching till chefer och anställda i ledande befattning samt andra personer som har behov av coaching för av växa. Vi är det "bollplank" som ger stöd och konkreta förslag på insatser.

Coaching är ett kraftfullt verktyg och förhållningssätt som stimulerar dig och dina medarbetare till större delaktighet och ansvarstagande i arbetet. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på arbetsplatsen. Man skulle kunna säga att coaching är ett verktyg för att hjälpa dig att prestera mer. Med rätt stöd och uppmuntran så leder coaching till bättre resultat och utveckling hos både individer och grupper.

På det personliga planet medför coaching utveckling av såväl positiva som utmanande resultat i arbetslivet. Du blir mer närvarande och behöver inte oroa dig över olösta problem när du vet att du har en ventil. Du får personlig utveckling, vilket ökar din självinsikt och förmåga att hantera relationer. Coaching handlar inte bara om återkoppling, utan också om att hjälpa andra att växa och ta ansvar för sina egna resultat.

Eklektiskt coaching

Eklektisk coaching utgår från fem etablerade basmetoder inom coaching. Genom att använda sig av "det bästa" från basmetoderna (utifrån individens behov av stöd, hur situa-tionen ser ut och vilka ambitionerna är) får man en effektiv coaching anpassat till individen. Coachen använder sunt förnuft och kommer fram till sin egen metod. Coachen har idealiskt sett översikt kring många möjligheter och låter sig inspireras av flera olika metoder.

Läs mer om Eklektisk coaching

Jobbcoaching

Vi erbjuder kvalificerad jobbcoaching till anställda som är i en övergångsfas till nytt arbete. Vi är vana att arbeta professionellt, engagerat och kreativt. Vi är flexibla för att kunna anpassa jobbcoachingen utifrån individens enskilde behov.

Alla individer har stora resurser i form av "dolda" talanger som kan vara svåra att utveckla på egen hand. Med hjälp av en jobbcoach kan individen övervinna hinder och förverkliga mål. Jobbcoachen ställer de centrala frågorna, antyder alternativ, uppfordrar till handling och ger feedback.

Coachingen är personlig utifrån individens specifika behov i förhållande till arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. Genom etablerade metoder arbetar jobbcoachen tillsammans med individen för att öka möjligheterna för denne att hitta ett nytt arbete.

Trygghetsfonden

Om din arbetsgivare har betalat in premier till Trygghetsfonden har du rätt till gratis jobbcoachning via TSL-systemet. Målet för TSL:s omställningsstöd är att den uppsagde ska få ett nytt jobb eller starta eget och att detta ska ske med minsta möjliga tid i arbetslöshet, i bästa fall utan tid i arbetslöshet. Du avgör själv vilken leverantör du väljer.

Om du är uppsagd kan du kontakta oss för jobbcoaching hos oss. Vi har lång erfarenhet med bra resultat. 64,1 % av de som har deltagit i jobbcoaching hos genom Arbetsförmedlingen har gått ut i jobb eller påbörjat en utbildning.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om coaching.

Villkor för våra tjänster