Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare finns hos större och mindre företag inom privata näringslivet. Vi har även
uppdrag hos kommun, landsting, stat och organisationer.
Här nedan följer några exempel på branscher vi är verksamma mot.

 • Affärsbanker
 • Arbetsförmedling
 • Behandlingshem
 • Bilbranschen
 • Byggentreprenörer
 • Börsnoterade aktiebolag
 • Detaljhandeln
 • Företagshälsovård
 • Försäkringsbolag
 • Försäkringskassan
 • Hotellbranschen
 • Ideella organisationer
 • Intresseorganisationer
 • IT-företag
 • Kommuner
 • Konsultbranschen
 • Landsting
 • Myndigheter
 • Radio och TV
 • Rekryteringsföretag
 • Statliga företag
 • Sjukvården
 • Utbildningsbranschen

Önskar du mer information om våra referenser är du välkommen att kontakta oss