Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda företagsinterna utbildningar i hela landet och kan även sätta ihop ett paket med flera utbildningar och andra insatser. De kan också ingå som en del av innehållet vid andra arrangemang, t.ex. kickoffer.

Våra utbildningar är lämpliga för alla som önskar få ute det mesta av sina personliga resurser och för att kunna förebygga ohälsa på arbetsplatsen. I samtliga utbildningar varvas teoriavsnitt med praktiska övningar och diskussioner i storgrupp eller i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Skriftlig dokumentation ingår i alla utbildningar.

Nedanstående utbildningar är riktlinjer och kan anpassas utifrån behov.

Faktablad företagsinterna utbildningar

Hot och våld

Kognitivt förhållningssätt

Konflikthantering

Mobbning i arbetslivet

Stresshantering

Svåra samtal

Teamutveckling

Utveckla ditt ledarskap

Öppna utbildningar

Utveckla ditt ledarskap anordnas även som öppen utbildning vid fasta tidpunkter under hela året i centrala Västerås. Se information om utbildningen och kommande utbildningar i kalendariumet uppe till vänster på sidan.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om våra utbildningar.


Villkor för våra tjänster