2021: Utveckla ditt personliga ledarskap (3 dagar)

”Som psykoterapeut har jag noterat att de som blir framgångsrika fokuserar på att utveckla sina styrkor och hitta andra som kan kompensera dem för deras begränsningar.

Fler har börjat intressera sig för sitt personliga ledarskap och valt att prioritera det.

Det är viktigt att ta det personliga ledarskapet på allvar. Genom att utveckla sig själva blir det enklare att leda andra. Investera i ditt ledarskap. Det lönar sig.”


Ledarskapets psykologi, utveckla ditt ledarskap och utveckla din karriär (3 dagar). Du får verktygen för att bli framgångsrikare i ditt ledarskap. Du kan se det som din personliga fallskärm för dig som är chef.

Anmäl dig redan idag! Antalet platser är begränsade. Vi utbildar med kvalitet före kvantitet.

Alla kommande utbildningsdatum för 2021 hittar du till vänster i kalendariet. Där kan du ladda ner utbildningsinformation i pdf-format.

Om utbildningen

Under ledarskapsutbildningen kommer du att arbeta med ditt inre ledarskap. Du får möjlighet att reflektera över ditt och andras beteenden. Om du förstår du hur människor fungerar blir du framgångsrikare som ledare. Genom ökad självkännedom når du lättare dina mål och visioner.

Målsättning

Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utveckla ditt ledarskap som du direkt kan omsätta i praktiken för att nå de avgörande resultaten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande eller nytillträdda chefer, mellanchefer, samordnare och andra med arbetsledande uppgifter. Även du som har ett indirekt ledarskap och har ett behov av att utvecklas kan delta.

Tid och plats

I centrala Västerås. Lokal meddelas senare. Tider och dagar för utbildningen hittar du överst i vänsterkolumnen där du kan hämta faktablad i pdf-format. Du kan också välja annat datum för dag 3 om det datumet passar bättre.

Utbildningsansvarig

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut, socionom och specialist på psykosocialt ledarskap.

Mer om utbildningen

Utgångspunkten är ett tvärvetenskapligt synsätt, där människan betraktas ur ett helhetsperspektiv. Teoriavsnitt varvas med individuella övningar, tester och checklistor samt diskussioner i storgrupp och i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Som deltagare arbetar du parallellt med att utforma ditt eget individuella livs- och karriärutvecklingsprogram.

Ett individuellt coachingsamtal ingår som bokas in mellan utbildningsdagarna. Det kan tjäna som vägledning för livs- och karriärutvecklingsprogrammet.

Fika och lunch ingår under samtliga utbildningsdagar. Du får omfattande skriftlig dokumentation, utbildningsintyg m.m.

Nyhet! Du får boken "Pskoterapeutens guide till chefen" som ingår i utbildningen.

Vi kvalitetssäkrar våra utbildningar för högsta kundnöjdhet.


DAG 1 - LEDARSKAPETS PSYKOLOGI

DAG 2 - UTVECKLA DITT LEDARSKAP

DAG 3 - UTVECKLA DIN KARRIÄR

Ladda ner faktablad längst upp till vänster så hittar du allt innehåll för respektive dag.

Pris

27 890kr/person, exklusive moms. Betalning via faktura, per 20 dagar. För ytterligare information om villkor se längst ned på sidan.

Anmälan

Genom e-post info@ledarskapsutveckling.eu. Uppge utbildningens datum, ditt namn, telefon, företag och faktureringsadress. Efter din anmälan kommer du att få en bekräftelse. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.

Andra om utbildningen

"Råd/självrannsakan kring hur jag leder andra. Med konkreta, praktiska övningar tvingades jag till insikt. BRA."
Ulf, chef, civilingenjör, Västerås

"Utveckla mig i chefsrollen. Bra och intressant var att få kunskap om medarbetarnas beteende. Mötespolicyn var användbar."
Michele, chef, Västerås

"En kurs som ger många bra redskap i ledarskapet."
Eva, sektionschef personal, Norrköping

"Konkreta lösningar på svåra situationer."
Pernilla, kanslichef, Örebro

"Bra utbildning och kursledning. Huvudsaklig anledning att gå utbildningen var att få en egen utvecklig efter längre 'torka'."
Hans, chef, Finspång

"Tidseffektiv, nyttig utbildning."
Tero, teknisk chef, Surahammar

Företagsintern utbildning

Denna utbildning kan även genomföras företagsinternt i hela landet. Kontakta oss för ytterligare information.

Villkor

Villkor för våra tjänster