Avtal med Region Örebro läns landsting

Hélène Stolt leg. psykoterapeut socionom har den 2 mars -16 tecknat avtal med Region Örebro läns landsting om att utföra patientterapier inom lagen för LOV.

Leg psykoterapeut, socionom och handledare, med KBT-inriktning.

Även psykodynamiska teorier och förhållningssätt tillämpas i behandlingen.

Lång erfarenhet av arbete med vuxna, både individuellt, med par och grupper, exempelvis med stress, utbrändhet, ångest, depressioner, låg självkänsla, fobier, relationsproblem, krishantering, sorg bearbetning, existentiella problem.

Telefon: 070-717 46 01

Besöksadress: Klostergatan 7-9 1tr i Örebro

E-post: Hélène Stolt

Kapacitet mellan 2016-03-01—2016-04-30
Kan ta emot patienter