​Chefsutveckling i Coronatider

Pågående Coronapandemi som drabbar människors hälsa och ekonomi. Folkhälsomyndigheten rekommenderar anställda att jobba hemifrån. Många som jobbar hemifrån tycker att det fungerar bra. Samtidigt hörs många signaler att de som jobbar hemifrån inte har en bra arbetsmiljö. Det är också viktigt att chefen får stöd i den situation som denne befinner sig i Coronapandemins fotspår.

Läs mer!