EMDR Utbildning

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en form av psykoterapi, en desensibilisering. Den används framför allt vid behandling av PTSD.

Fr o m feb 2019 går Helene Stolt utbildning inom EMDR i Uppsala.