Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Genom oss kan anställda få behandlingssamtal hos legitimerad psykoterapeut eller gå på stresshanteringskurs.

Kontakta oss på telefon 070-348 45 09 om du vill veta mera om vilka möjligheter till stöd dina anställda kan få.

Faktablad