Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi har drygt 25 års erfarenhet av rehabilitering. Vi finns i Västerås, Enköping, Stockholm och Örebro samt över hela Sverige genom uppdragsverksamhet.

Läs mer i faktablad Rehabiliteringsstöd.